Meghívó

máj 3 2013

Kedves Tagtársak!

Tisztelettel meghívunk mindenkit a 2013. 05. 18-én 14:00 órakor tartandó éves taggyűlésünkre.
Helye: Szent István Egyetem, 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1

Napirendi pontok:
1. Éves beszámoló az Egyesület 2012 évi tevékenységéről, eredményeiről.
2. 2012 évi pénzügyi beszámoló – 2013 évi pénzügyi tervek
3. Együttműködési lehetőségek megvitatása a Magyar Strucctartók Egyesületének (MSE) képviselőivel
4. Döntés az MSE és a METE szövetségének megalakításáról
5. 2013 évi tervek
6. Egyebek

Kóstoló - emugulyás, emukolbász
Tapasztalatcsere, szabad beszélgetés

Budapest, 2013. április 18.

Tisztelettel:
Elnökség

Tervezet a strucc (Struthio camelus) tartásának állategészségügyi és állat jóléti feltételeiről

nov 12 2011

Tervezet a strucc (Struthio camelus) tartásának állategészségügyi és állat jóléti feltételeiről

Magyarországi Strucctenyésztők Közhasznú Egyesülete 2011

I. Az állattartó telephely kijelölésének szempontjai
Kötelezően előírt feltételek:

1. A talaj legyen csúszásmentes. Különösen lejtős területen.
2. A területen nem gyűlhet fel a csapadékvíz, nagy sáros felületek ne alakuljanak ki.
Ha szükséges gondoskodni kell a vízelvezetésről.
3. A karámot (-okat) a sérülésmentesség biztosítása mellett kell építeni. Kerüljük az
éles szegélyeket.
4. Tenyészmadarak esetén, kötelező dupla kerítéses elválasztó sáv kialakítása a
szomszédos karámok között. A dupla kerítés között minimum 100 cm távolság
legyen.

Évértékelő 2011

nov 12 2011

Kedves Strucctartó Barátaink, Kedves Egyesületi Tagok!

Közeledve a 2011-es esztendő végéhez, röviden értékeljük az ez évi munkát, illetve az eseményeket.

Először is a strucctartásra vonatkozó általános tapasztalatokat szeretnénk összefoglalni.

A 2011-es év viszonylag sikeresnek mondható a vágóállatok értékesítése szempontjából. Az év során
két komolynak mondható értékesítési lehetőség nyílt a tartók számára. Egyrészt olasz részről
mutatkozott felvásárlási aktivitás, másrészt a Téglási Vesp-Farm Kft. folytatta tavaly megkezdett
felvásárlási tevékenységét. Mindkét esetben elmondható, hogy a vágóállatok a nyugat-európai piacra
kerültek. A belföldi piacon mutatkozó igények továbbra is alkalomszerűen merültek fel és a
mennyiség alapján szerény keretek között maradtak. Az előző évekhez képest viszont kijelenthető,
hogy a kialakult értékesítési csatornák várhatóan a továbbiakban is stabilan működni fognak. Az
exportpiaci kereslet további fejlődése várható, különösen a Vesp-Farm Kft. állandó jelenlétének
köszönhetően.

Felhívás

már 21 2011

Az egyesület 2011. április elején tagrevíziós gyűlést kíván tartani, ahol lehetőség lesz a tagság meghosszabbítására, megújítására, illetve új tagok felvételére. A Vesp-Farm Kft. teljes körű tájékoztatást kíván nyújtani, a felállítandó integrált termelési rendszer kialakításáról.

A teljes leírás a csatolmányban.

52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet

52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet
a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 26., 29., 30. és 35. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

21/2008. (II. 26.) FVM rendelet

21/2008. (II. 26.) FVM rendelet

a tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében, valamint az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdése a) pontjának 14. alpontjában kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Fogalommeghatározás

1. § E rendelet alkalmazásában:
a) tenyésztő szervezet: az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Átv.) alapján elismert vagy ideiglenes elismeréssel rendelkező tenyésztő egyesület vagy szövetség;

EMU tenyésztők kézikönyve

EMU tenyésztők kézikönyveMaria Minnaar:
EMU tenyésztők kézikönyve

Maria Minnaar széleskörű ismerete az emu és más futómadarak tenyésztéséről több mint egy évtizedes szakmai tapasztalatának köszönhető. Maria és korábbi férje, Philip 1985-től kezdődően struccot, 1988-tól emut, az 1990-es évek elején pedig nandut tenyésztett az Egyesült Államokban. 1992-ben, több éves kutatást követően a Minnaar házaspár elkészítette az Emutenyésztők kézikönyvét. Ebből a könyvből több mint 20.000 példány fogyott el és franciára is lefordították.

A strucctenyésztés kézikönyve

Mucsi Imre - Komlósi István:
A strucctenyésztés kézikönyve

Noha hazánk mérsékelt éghajlata nem a legideálisabb a struccok számára, tenyésztésük folyamatosan terjedőben van. E kötet elsősorban a strucc, de más egyéb futómadarak tartásának és tenyésztésének jellegzetességeivel is megismerteti az olvasókat.

Recept füzet

aug 17 2009

Recept füzetMegjelent, a Magyarországi Strucctenyésztõk Közhasznú Egyesületének támogatásával,
az elsõ negyedévi recept füzet. Melyet reményeink szerint, további három fog követni.
A színes fotókkal gazdagított ételkülönlegességeket, Zoufalné,Marcsi receptúrája alapján készítettük el.
Reméljük, ezzel is hozzájárulunk, hogy minél többen megkedveljék és fogyasszák, ezt a minden tekintetben kiváló és egészséges húsfajtát.

A receptfüzet megrendelhető utánvétel 500 Ft.-os áron a zmarcsy @ externet.hu címen.

„Az információ érték, és azt meg kell osztani mindenkivel”

szep 21 2008

„Az információ érték, és azt meg kell osztani mindenkivel”

Szeretném, ha a címben megfogalmazott gondolat vezérelhetné elnöki munkámat. Természetesen ehhez a futómadár ágazatban tevékenykedõk aktivitására is számítok. A sok gonddal és problémával eltelt esztendõk után rendezõdjenek a jelenleg hátrányt jelentõ minisztériumi rendeletek, és a jövõben egyre erõsödõ mini-ágazatot képviseljenek a struccok tartásával, nevelésével majd a tenyésztésével foglalkozók.

Vidéki jövedelemszerzési lehetõségek bõvítése

már 18 2008

Vidéki jövedelemszerzési lehetõségek bõvítése

AVOP 3.1
folyamatos

Mezõgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése

már 18 2008

Mezõgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése

AVOP 2.1
folyamatos

Az Európai Unió jogalkotása

júl 14 2006

Az Európai Unió jogalkotása

Az Európai Uniós jogalkotás 3 féle jogszabályt ismer:

a rendelet et, amely azonnal beépül a törvény ek közé; az irányelv et, amelyet a tagállam köteles harmonizálni a nemzeti jogszabályokkal; illetve a határozat ot, amelyet egy meghatározott címzettnek konkrét ügyben hoznak. Mindezen jogszabályok az Európai közösségek Hivatalos Lapjának L sorozatában jelennek meg, amely elérhetõ ingyenesen az interneten a http://europa.eu.int/eur-lex címen. Mi alapján bírálják el a közösségi pályázatokat? Egymástól független bírálók (általában 4 fõ) olvassák át és tanulmányozzák a pályázatokat Brüsszelben.